Kerzenfuchs
Johannes FUCHS
Kerzen
Weihrauch
Kirchenbedarf

Johannes FUCHS
Kerzen - Weihrauch - Kirchenbedarf
Johann Nepomuk Berger Platz 5/33 A-1160 Wien
Tel: +43 (0) 676 329 17 03
Fax: 01 480 31 44
E-Mail: johannes.fuchs@kerzenfuchs.at
© ® 2009/2018

Ewiglicht-Brenner


Rot oder weiß, 20 Stück
Ewiglicht 3 Tage Ewiglicht 7 Tage Ewiglicht 9 Tage
3 Tage
60/60
7 Tage
150/65
9 Tage
180/65

Ersatzgläser
160/90 Ersatzgläser für Ewiglicht
VE: 1 Stück
200/80